Příměstské fakultní tábory

OFICIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE

Termíny konání

12. - 16. srpen

2019

Celotáborová hra

19 - 23. srpen

2019

Přírodovědné zaměření

26. - 30. srpen

2019

Prim@ hrátky s roboty

Na děti čeká celotáborová hra, učení hrou, objevování světa kolem nás a důraz na pobyt venku (v případě příznivého počasí) – výlet na Petřín, ZOO, bobová dráha atd. Připraven je také celodenní výlet (Plzeň – Techmania). Po celý týden je o děti postaráno školenými vedoucími, studenty a zaměstnanci PedF UK.

Celotáborová hra je motivována objevováním přírody a světa kolem nás. Děti navštíví ZOO Praha, iQLANDIA v Liberci, zažijí mikroskopování perloočky v botanické zahradě, čeká je výlet do přírody v Modřanech nebo nácvik první pomoci. Po celý týden je o děti postaráno školenými vedoucími, studenty a zaměstnanci PedF UK.

Tento tábor je věnován práci s robotikou a počítačovými aplikacemi na rozvoj algoritmického a informatického myšlení. Do programu tábora jsou zařazeny dva celodenní výlety: do Plzně a do Liberce.

Upozornění: Tábor je určen dětem ve věku 8-13 let

Cena: ZDARMA

V ceně je zahrnuto: 2x svačina, oběd, pitný režim, vstupné, doprava, pojištění a případné upomínkové předměty.

Tábor je součástí projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení). Více informací o projektu PRIM.

Program bude pro děti připraven od 8:00 do 17:00. Příchody jsou možné od 7:30 do 8:30, vyzvedávání dětí od 16:30 do 17:30.

V ceně je zahrnuto:
2x svačina, oběd, pitný režim, vstupné, doprava, pojištění a případné upomínkové předměty.

Co vše na děti čeká?

Náš táborový program je připraven pro děti ve věku od 5 do 15 let, děti se učí hrou, vzdělávají, objevují, prohlíží si spoustu zajímavých věcí.

Parneři

Kde nás najdete?

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – M. Rettigové 4
(metro B Národní třída; tramvaj č. 9, 14, 22, zastávka Lazarská)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy